Haluatko näytölle?

Porin Vuokralukaali Oy

Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsentoimisto [A]

Itsenäisyydenkatu 39,
28100 PORI

puh. 020 7983220
fax   020 7983221


Service in English
+358 20 7983233

Puheluiden hinnat kts. yhteystiedot
Check caller prices from contact information

Toimisto avoinna ma-pe
klo 10 - 18


Office is open mon-fri
10 - 18 o'clock

rekisteriseloste

vuokrauksen tietosuojaohje

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Porin Vuokralukaali Oy
Y-tunnus 2729294-7
Itsenäisyydenkatu 39 
28100 Pori

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Sami Sillanpää
puhelin 020 7983226

REKISTERIN NIMI

Porin Vuokralukaali Oy:n asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen
ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  •     Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä
  •     Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  •     Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, palvelun myyjätiedot
  •     Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  •     Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  •     Tapahtumatiedot
  •     Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  •     Vuokralaisen taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Porin Vuokralukaali Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Porin Vuokralukaali Oy:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Porin Vuokralukaali Oy
Sami Sillanpää
Itsenäisyydenkatu 39 
28100 Pori

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa:

Itsenäisyydenkatu 39 
28100 Pori